Vedecké centrum výskumu TU Zvolen

Tribúna Závodiska, Bratislava - Petržalka

Tribúna Závodiska, Bratislava - Petržalka

Obchodno - spoločenské centrum MLYNY Nitra

Bytový dom Pri kríži
Bratislava - Dúbravka

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Bytové domy Kmeťova ul. Nitra

Bytový dom Humenské námestie, Bratislava - Petržalka

Bytový dom Osuského ulica, Bratislava - Petržalka

Nájomné byty na Čapajevovej ul. Bratislava - Petržalka

Obytná zóna Nobelova - Bratislava

Obytná zóna Nobelova - Bratislava

PROJEKTOVO – INŽINIERSKA ORGANIZÁCIA
PRENÁJOM PRIESTOROV