KOMPLEXNÉ PROJEKTOVÉ SLUŽBY

 • Zastavovacie štúdie
 • Urbanistické štúdie
 • Zadanie stavieb  a štúdie realizovateľnosti
 • Architektonické štúdie a vizualizácie
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Dokumentácia pre realizáciu stavby
 • Autorský dohľad nad realizáciou diela

KOMPLEXNÉ  INŽINIERSKE SLUŽBY

 • Inžinierska činnosť vo výstavbe
 • Prieskumné práce stavebných konštrukcií
 • Zameranie objektov a vypracovanie dokumentácie
 • Konzultačná a poradenská činnosť vo výstavbe

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

 • Územné plány zón
 • Územné plány obcí a miest
 • Zmeny a doplnky územných plánov