Kontakt

STAPRING a.s.
Cintorínska 9
81108 BRATISLAVA
IČO: 31 411 401
IČ DPH: SK2020410986

prevádzka:
Piaristická 2
949 24  NITRA

Ing. arch. JÁN MEZEI
riaditeľ
autorizovaný architekt pre komplexné architektonické a inžinierske služby
mob:  +421904806548, tel. +421376542223
e-mail: jan.mezei@stapring.sk

EVA ČERŇANSKÁ
sekretariát projekcie
mob:
+421901790777, tel: +421376542182
e-mail: projekcia@stapring.sk

Ing. DUŠAN HRBATÝ
obchodný a technický zástupca
mob:
+421903729547
e-mail: dusan.hrbaty@stapring.sk

Ing. ALICA REŽNÁ
autorizovaná stavebná inžinierka  – komplexné architektonické  a inžinierke služby
mob: +421911978847
e-mail: alica.rezna@stapring.sk

Ing. MIROSLAV ŠABÍK
autorizovaný stavebný inžinier  – stavebné konštrukcie stavieb
mob: +421914790777
e-mail: miroslav.sabik@stapring.sk

GABRIELA GAŽOVÁ
projektantka
tel: +421376542241
e-mail: gabriela.gazova@stapring.sk