Project Description

Bytové domy B+C Nejedlého ul., Bratislava Dúbravka

Dva doskové bytové domy B+C so 166 bytovými jednotkami vytvárajú s jedným už existujúcim nižším objektom A skupinu troch bytových domov. Postavené sú na spoločnom dvojpodlažnom suteréne pre 225 parkovacích miest. Objekt je v tichej časti obytnej zóny s dobrou dostupnosťou z mesta. Tvarové členenie obvodovej steny je zvýraznené predsunutou hmotou tmavočervenej obvodovej steny s horizontálnym aj vertikálnym presahom. V hornej časti je objekt ukončený ustúpenou hmotou posledného podlažia s obytnými  terasami.

Autor: Ing.arch. Ján Mezei

Stupeň dokumentácie: architektonická štúdia, realizačný projekt

Realizácia: 2016