Project Description

Bytové domy C 405 , C 406 , Kmeťová ul , Diely III. , Nitra

 

Dva bytový domy sú navrhované ako 6 podlažné s ustupujúcim 7. podlažím, bez suterénu, na svahovitom pozemku. Na prízemí sa nachádzajú byty a technické vybavenie domu ako i umiestnenie pivničných kobiek pre obyvateľov domu. Bytové domy sú riešené ako chodbové s jedným výťahom a schodiskom. Nástup do bytového domu je zo strany prístupovej komunikácie ako i zo zadnej časti od parkoviska. Obidva bytové domy majú po 48 bytových jednotiek, čo predstavuje spolu 96 bytov.

Autor návrhu: Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.