Project Description

Bytový dom Podhradie, Levice – architektonická štúdia

Architektonická štúdia – nízkopodlažná bytová zástavba s komplexným riešením parteru domu v blízkom okolí Levického hradu. Priestranné byty s tvarovo zaujímavým členením balkónov a arkierov. Dom s obytným podkrovím je ukončený šikmou strechou a vikiermi.

Autor: Ing.arch. Ján Mezei

Stupeň dokumentácie: architektonická štúdia