Project Description

Laboratóriá f. EUROFINS BEL/NOVAMANN – Nové Zámky – rekonštrukcia a prístavba

Modernizácia laboratórnej prevádzky zahraničnej spoločnosti je riešená rekonštrukciou jednej časti existujúcej prevádzky a prístavbou mikrobiologického laboratória. Prístavba je prevádzkovým aj objemovým  riešením  prepojená s existujúcim objektom. Oceľová nosná konštrukcia je opláštená a zastrešená ľahkou kovovou vrstvenou konštrukciou. Farebné výrazové prostriedky použité na objekte sú vo farbách spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN.

Autori: Ing.arch. Ján Mezei, Ing. Miroslav Šabík

Stupeň dokumentácie: architektonická štúdia , realizačný projekt

Realizácia: 2016