Project Description

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Prestavba štadióna predstavuje stavebnotechnickú prestavbu podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 3 s kapacitou 7480 divákov. Vybudujú sa tri nové zastrešené tribúny pozdĺž severnej, východnej a južnej  strany hracej plochy. Východná tribúna (jestvujúca) sa bude rekonštruovať podľa potrieb  a požiadaviek UEFA. Na hlavnom ihrisku bude nový trávnik s vyhrievaním. .Súčasťou návrhu sú   aj  dve  nové budovy pre hráčov Akadémie v nárožiach tribún, ubytovanie a stravovanie. Areál bude dotvorený novými spevnenými plochami ako i výsadbou zelene.

Autor: Ing.arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Stupeň dokumentácie: architektonická štúdia xxx, realizačný projekt xxx

Realizácia: 2019