Project Description

Obchodno- spoločenské centrum Mlyny v Nitre

Obchodno-spoločenské centrum MLYNY  Nitra

Investor: Mlyny a.s. Koceľová 8, 949 01 Nitra

Generálny projektant:
Stapring a.s. Piaristická 2, 949 01 Nitra

Popis stavby: Obchodné centrum je štvorpodlažný objekt. Na prízemí a v dvoch nadzemných podlažiach prevládajú prevádzky  obchodu a služieb, vrátane hypermarketu. V suteréne stavby, na medzipodlažiach a na  streche sú riešené parkoviská. Modulová osnova monolitickej skeletovej konštrukcie s kazetovými stropmi je 16,5 x 7,5 m.

Základné parametre stavby:
– zastavaná plocha 16 505 m2
– celková podlažná plocha 77 939 m2
– z toho plocha na prenájom 29 400 m2
– počet parkovacích miest 1 123
– celkový počet obchodných jednotiek 126

Autori: Ing.arch. Pavol Kollár, Ing.arch. Tomáš Matlák,
Ing.arch. Radovan Vranka, Ing.arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Stupeň dokumentácie: architektonická štúdia, realizačný projekt

Realizácia: 2010