Project Description

Poľovnícky zámoček Topoľčianky – rekonštrukcia

Poľovnícky zámoček situovaný v zámockom parku bol zrekonštruovaný pre potreby rezortu pôdohospodárstva. Riešené sú v ňom salóniky pre spoločenské podujatia ako aj pracovné rokovania. V objekte je riešené aj ubytovanie v apartmánoch. Projekt bol zabezpečený v spolupráci s firmou CONSULT v.o.s.

Autori: Ing.Alica Režná

Stupeň dokumentácie: architektonická štúdia, realizačný projekt

Realizácia: 2005