Project Description

Polyfunkčný bytový dom Osuského ulica Bratislava- MC Petržalka – architektonická štúdia

Polyfunkčný bytový dom v jestvujúcej bytovej zástavbe s výrazným farebným aj hmotovým členením objektu a priestrannými obytnými terasami. V suteréne sú podzemné garáže a v celej časti parteru prenajímateľné plochy občianskej vybavenosti.

Autor: Ing.arch. Ján Mezei

Stupeň dokumentácie: architektonická štúdia, realizačný projekt

Realizácia: 2016