Project Description

Tribúna Závodiska š.p., Bratislava – MČ Petržalka

Architektúra tribúny má typické prvky tribún športových stavieb. Jej základom je hľadisko pre 1112 divákov, ktoré je prestrešená v celkovej ploche hľadiska vo tvare dosky zavesenej na betónových rámoch, ktoré vyčnievajú nad strechu a umocňujú architektúru zastrešenia. Tribúna je riešená ako polyfunkčná. V  objekte sa nachádzajú prevádzky potrebné pre dostihovú činnosť, ako i obslužný a stravovací servis pre divákov. Objekt tribúny obsahuje nasledovné prevádzky: priestory pre verejnosť, priestory dostihovej prevádzky, administratívne priestory ,priestory  VIP ,  technické priestory.

Autor: Ing.arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Stupeň dokumentácie: architektonická štúdia, realizačný projekt