Project Description

Územný plán mesta Kolárovo

Územnoplánovacia dokumentácia zastavaného aj katastrálne územia mesta s počtom do 12 000 obyvateľov v južnej časti Podunajskej nížiny s množstvom vodných plôch a biokoridorov.

Hlavný riešiteľ: Ing.arch. Ján Mezei, Ing.arch.Jozef Hrozenský,PhD.

Stupeň dokumentácie: územný plán mesta

Schválenie obstarávateľom: 2000