Project Description

Územný plán mesta Želiezovce

Územnoplánovacia dokumentácia zastavaného aj katastrálneho územia mesta s počtom do 10 000 obyvateľov na južnom Slovensku pri rieke Hron.

Hlavný riešiteľ: Ing.arch. Ján Mezei, Ing.arch. Jozef Hrozenský,PhD.

Stupeň dokumentácie: územný plán mesta

Schválenie obstarávateľom: 2000