Project Description

Vedecké centrum výskumu TU Zvolen

Navrhovaná budova je trojpodlažná a využíva pôvodné podzemné podlažie a čiastočne 1NP rozostavanej športovej haly a má nové 2NP. V centre je stavba prevýšená o nové ustupujúce 3NP. s vytvorením terasy. Návrhom  vzniká veľmi zaujímavý architektonický výraz objektu. Architektúra je vytvorená integráciou architektúry pôvodnej stavby – jej jasnej čitateľnosti s novo integrovaným objemom , spojený v jeden architektonický celok.  Fasáda a presklené plochy nového objektu Vedeckého centra výskumu sú koncipované tak, aby spolu s otvormi pôvodnej architektúry umožňovali vo večerných hodinách vytvoriť „večernú“ – svetelne ponímanú architektonickú „skulptúru“.

Autor: Ing.arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Stupeň dokumentácie: architektonická štúdia