Project Description

Viacúčelová športová hala Zvolen – Lanice

Atraktívny projekt viacúčelovej športovej haly s variabilným množstvom sedadiel (max.4000). Ojedinelá strešná konštrukcia haly navrhnutá z drevených lepených lamelových nosníkov. Výstavba objektu je v súčasnosti pozastavená pre nedostatok finančných prostriedkov investora (Technická univerzita vo Zvolene s podporou mesta Zvolen).

Autor: Ing.arch.Jozef Hrozenský, PhD.

Stupeň dokumentácie: architektonická štúdia, realizačný projekt